Woonveilig alarmsysteem gekoppeld aan Raspberry Pi

In dit project wordt een Raspberry PI gekoppeld aan het alarmsysteem, waarbij de Raspberry PI een email verstuurd in het geval dat er een alarm optreed. Het is natuurlijk ook mogelijk om een SMS of een Whatsapp te versturen, maar dan dient de software aangepasst te worden.

Inloggen


Om het alarmsysteem te koppelen aan een Raspberry Pi dienen de IP adressen van de Push- en Reportserver veranderd te worden naar het IP adres van de Raspberry PI. Log in op het alarmsysteem via http://alarm_panel

Inloggen


Na het inloggen en invoeren van naam en wachtwoord verschijnt een menu, ga naar menu optie System Setting->Report. Bewaar eerst alle gegevens welke ingevuld zijn, schrijf deze op of maak een schermkopie. Verander "Server Address" naar ip adres van de Raspberry PI. Verander het "Port Number" naar 85.

Menu


Daarna, ga naar menu optie System Setting->Push server. Bewaar eerst alle gegevens welke ingevuld zijn, schrijf deze op of maak een schermkopie. Verander "Server Address" naar ip adres van de Raspberry PI. Verander het "Port Number" naar 80.

Menu


Na het veranderen van de ip adressen van de Push- en Report server, dient de Raspberry PI voorzien te worden van een aantal software pakketten en dient de zelfgemaakte PHP software gedownload en gestart te worden. De volgende pakketten dienen geinstaleerd te worden:

Apache webserver+PHP+MYSQL
sudo apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils
sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache
sudo apt-get install php5-mysql
sudo apt-get install mysql-server mysql-client

Mailserver en client
Installeer smtp mail server en utilities
sudo apt-get install ssmtp mailutils
Wijzig de volgende instellingen
sudo vi /etc/ssmtp/ssmtp.conf
mailhub=smtp.ziggo.nl:587
AuthUser=ziggo-user@ziggo.nl
AuthPass=wachtwoord

Woonveilig PHP scipt
Download the php broncode V1.00
deze uitpakken met gzip onder de home directory.
Op regel 34 en 35 email adressen wijzigen.
to = "home_email@kpn.nl";
$from = "xxxxxxx@ziggo.nl";
het PHP schript opstarten met - sudo nohup php woonveilig-service.php &
Als het script opgestart is, dan zal het events of alarmmeldingen per email versturen.

Woonveilig bibliotheek PHP scipt
Download the php broncode V1.00
Deze uitpakken met gzip onder de home directory.
Hieronder een voorbeeld hoe de broncode gebruikt kan worden:

// include woonveilig system functions
require "/home/pi/woonveilig/woonveilig_lib.php";

$output = "";
set_panel(C_ARM, $output); // Turn alarm on
print_r($output);


 
 

Overzicht

Woonveiligsysteem aansluiten
Woonveiligsysteem interfaces
Woonveiligsysteem lokale toegang
Woonveiligsysteem gekoppeld aan Raspberry
Raspberry en 3G modem
Copyright 2007-2015 Van den Brule Consultancy - www.brule.nl - versionnumber 120M