Raspberry en HSDPA 3G Modem USB stick

In dit project wordt een Raspberry PI gekoppeld aan het alarmsysteem, waarbij de Raspberry PI een email en een SMS verstuurd in het geval dat er een alarm optreed. De SMS wordt verstuurd met een HSDPA 3G Modem stick die is aangeschaft via de chinese site Banggood.com

Inloggen


De HSDPA 3G stick heeft mogelijkheid om te fungeren als een modem of als geheugen sick. Deze stick heeft ook nog een geheugenslot om een micro SD kaart te plaatsen. Als deze USB stick aangesloten wordt op de Rspberry PI dan zal het Linux operating systeem als default de functionaliteit van het extra geheugen selecteren. Met behulp van een programma usb_modeswitch is het mogelijk om de 3G modem functie als eerste te selecteren. Open een terminal window en installeer het volgende pakket:
sudo apt-get install usb-modeswitch

In de configureaatie file usb_modeswitch.conf dienen de volgende regels opgenomen te worden:

DisableSwitching=0
DefaultVendor=0x12d1
DefaultProduct=0x1436
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"

Na een herstart van de Raspberry Pi is de 3G modem te benaderen via /dev/ttyUSB0

3G Modem PHP scipt
Download the php broncode V1.00
deze uitpakken met gzip onder de home directory.
Hieronder een voorbeeld hoe de broncode gebruikt kan worden:

require "modem_3g.php";
// Example function calls
init_modem(SMSC_KPN);
send_sms("+31612345678", "Hallo dit is een SMS");


 
 

Overzicht

Woonveiligsysteem aansluiten
Woonveiligsysteem interfaces
Woonveiligsysteem lokale toegang
Woonveiligsysteem gekoppeld aan Raspberry
Raspberry en 3G modem
Copyright 2007-2015 Van den Brule Consultancy - www.brule.nl - versionnumber 120M